CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
Dr. Fodor András egyetemi docens levele
 

Hiszem, hogy nem csak a magam, hanem számos reálértelmiségi kutató és egyetemi oktatótársam nevében õszintén támogatom a Csoóri Sándor elnök úr aláírásával támogatott MVSZ felhívást, amelyhez az alábbiakat szeretném hozzáfûzni: az 1990-94 közötti évek magyarországi tapasztalatai alapján meggyõzõdésem, hogy a csereháti skandalum nem csupán a romániai s azonbelül székelyföldi magyarság ellen irányul, hanem egyben provokáció Románia elsõ polgári és demokratikus kormánya ellen is. Célja: a felvilágosodott, REÁLÉRTELMISÉGI kormányfõ és államelnök tekintélyének csorbítása, a demokratikus koalíció belülrõl történõ szétverése, amelynek hatékony eszköze ellentétek szítása és provokálása a román és magyar nemzetiségek között. Amikor tehát az állami erõszak ellen tiltakozunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy ez az erõszak nem a demokratikus kormány akaratából történik; ellenkezõleg: éppen az õ toleráns és mely empátián alapuló, átgondolt, tisztességes nemzetiségi politikájuk lejáratására irányul. Ahhoz hasonlítható, mint amikor 1990-ben az Antall-kormányt kíséreltek meg megbuktatni nálunk a "taxis blokád" c. provokációval.
 
Miközben tehát a leghatározottabban tiltakozunk a csereháti törvénysértések, provokációk és boszorkányüldözések, a fogyatékos magyar gyerekek jogait és elemi érdekeit sértõ intézkedések és a magyar vezetõk megfélemlítését célzó bírósági színjáték ellen, fejezzük ki bizalmunkat és együttérzésünket Ciorbea kormányfõ és Constantinescu államelnök iránt, akik - a romániai polgárjogi harcosokkal egyetemben - ugyancsak célpontjai a fenti akciónak, és akiknek jószándéka felõl aligha lehet kétségünk.
 
A cserháti provokáció elsõdleges célja a romániai magyarság és a demokratikus román vezetés kapcsolatának megrontása, a RMDSZ-t magábanfoglaló koalíció szétrobbantása. Az akciót elítéljük, nemcsak azért, mert romániai honfitársaink ellen irányul, hanem azért is, mert valódi célja a visszarendezés és a posztkommunista restauráció, a neo-ceauescui-iliescui rémnapok visszahozatala.
 
Magyarországon nincs nemzetiségi probléma, ezért ezt a kártyát kijátszani nem lehetett: mégis megtörtént a restauráció 1994-ben, az emberek félrevezetésével és becsapásával. A mai Romániában a veszedelem ennél sokkal nagyobb. Nemcsak a romániai magyarságra, nemcsak a román népre, de az egész európai integrációs folyamatra is!
 
Hálás lennék, ha e kiegészítést valaki angol nyelvre lefordítva is közzétenne a HAL-on és a HL-en, s továbbítaná román lobby-nak is.
 
Köszönettel:
Dr. Fodor András.
egyetemi docens
ELTE Genetikai Tanszék.

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra