CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-december 8-9-i csereháti események-
-Fotók-

 

 

Szász Jenõ polgármester és Remus Opris kormányfõtitkár rögtönzött sajtótájékoztatón a csereháti épületben. Ilyen sajtótájékoztatókra többször sor került a két nap folyamán, az óráról-órára változó események sodrában.
 

 

 

Amiután Remus Opris csereháti látogatásának leple alatt az épületbe szivárogtak az apácarend képviselõi, rögtönzött szentmisét cerebráltak az épület fõcsarnokában. A kormányküldöttség, illetve a román központi média képviselõi tüntetõen vettek részt a misén.

 

 

A szentmise alkalmával derült fény arra is, hogy a kormányfõtitkár látogatása alkalmából Székelyudvarhelyen tartózkodnak a görög-katolikus balázsfalvi esperesség képviselõi, valamint papjai is. Rájuk hárult az épület felszentelése.
 

 
Arsitide Roibu, az épületet kivitelezõ ARIS INDUSTRIE Rt. ügyvezetõ igazgatója vigyázó szemekkel követi az állítólag 500.000 dolláros adomány (bútorok stb.) kipakolását. Állítása szerint erre, a figyelésre azért volt szükség, mert az önkormányzatban, valamint az udvarhelyi lakosságban nem lehet bízni.
 

 

 
A feszület olyan jelzés, mely a központi román nyelvû média számára mindenképpen azt volt hivatott bizonyítani és üzenni, hogy Székelyudvarhelyen egy sok évzizeden át hányódó apácarend képviselõit hogyan alázzák meg csak "vallási hovatartozásuk" okán.
 

 
Aristide Roibu, valamint francia üzlettársa alig láthatóan, sárga öltözetben!) látható ezen a képen. A görgög-katolikus apácarend képviseletét ellátó vállalkozó a csereháti épületben lezajlott tárgyalások során a Szeplõtelen Szív Kongregáció szóvivõjeként tárgyalt.
 

 

 
A tulajdonképpeni szentelés... Ez volt az a mozzanat a december 8-9-i események során, amikor a székelyudvarhelyi önkormányzat számára egyértelmûvé vált: nincsenek véletlenek. Ekkor fogalmazõdott meg bennük az is, hogy az apácarend képviselõi végleges "tulajdonbavételnek" tekintik a behatolást.
 

 
A rendõri jelenlét fokozott volt a két nap folyamán. A székelyudvarhelyi rendõrparancsnok mellett a megyei rendõrség parancsnoka is állandó résztvevõje volt az eseményeknek, valamint az Országos Rendõrfõkapitányság parancsnokhelyettese is jelen volt... és persze több mint 200 rendõr.
 

 

Arsitide Roibu, valamint Remus Opris kormányfõtitkár személyi tanácsadója egyeztet. Ezek a képek azok, melyek bizonyítják, a kormányfõtitkár pártatlanságára és közvetítõi készségére csak fenntartásokkal lehet számítani.
 

 
Bár a kormányfõtitkár csupán véletlennel magyarázta a több kamionnyi berendezés, valamint az apácarend látogatásának egybeesését saját látogatásával, a kivitelezõ vállalatnak arra is volt gondja, hogy saját rakodómunkásokat szállítson a tett színhelyére. Õk pedig dolgoztak...
 

 

Az elsõ napon, azaz december 8-án sikerült még megakadályozni, hogy megkezdjék a bútorok behordását az épületbe. Az akkor még egyetlen megnyitott bejáratnál sorakozó padok sem igazán emlékeztettek egy kisegítõ iskola szükséges butorzatára.
 

 
A szerintük jogos birtokbavételt végrehajtó apácarend udvarhelyi, kihelyezett csoportjának vezetõje, aki csupán közvetítõkön keresztül volt hajlandó tárgyalni a helyiekkel, s aki nyilatkozataiban hangsúlyozta: õk csak a rászoruló gyermekek segítését tartják szem elõtt.
 

 

A csendõri akciócsoport bevetésre készen. Az épületben tartózkodó önkormányzati képviselõk 15 percet kaptak, hogy elhagyják az épületet. A tiltakozást követõen ezt a határidõt 30 percre változtatták.
 

 
December 9-én délelõtt már nagyszámú rendõrkordont vontak az épület köré. A kordon feladata az volt, hogy az épületbõl és környékérõl kiszorítsák az ott tartózkodó és a fejleményeket figyelõ helyi polgárokat. A feladatot erõszak nélkül sikerült végrahajtani.
 

 

Miután az önkormányzatnak kénytelen volt elhagynia az épületet, a testület képviselõi, valamint Szász Jenõ polgármester a kialakult helyzetrõl tájékoztatja az épület köré sereglett helyi lakosságot. A polgármester a csendes távozásra szólította föl a jelenlévõket.
 


A két nap után megszokottá váltak az épület körül a gépfegyveres rendõrök, akiknek pont úgy el kellett viselniük az éjszakai hideget, mint az igazukért harcoló helyieknek. Megnyíltak az ajtók, a bútorzatot most már be lehetett hordani az épületbe. Sikerült felszámolni az ellenszegülést, melyet a helyiek fizikai jelenléte jelentett. Székelyudvarhely és önkormányzata ezt a csatát elvesztette, de a harc még nem ért véget.

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra