CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-Tiltakozások-felhívások-
 
 
TILTAKOZÁS


Alulírott Kovács Sándor fõesperes, a Székelyudvarhelyi Fõesperesi Kerület, valamint a Székelyudvarhelyi Római Katolikus Plébánia híveinek nevében tiltakozom az 1997. december 8.-a reggelre virradóra Székelyudvarhelyen a Csereháti épületben történtek ellen. Huszonkétezer római katolikusnak, a város 52%-nak nevében írok, akik velem éreznek.

Tiltakozásunkat a következõkben fogalmazom meg:

1. Elítéljük azokat a cselekményeket, amelyek városunk etnikai megosztását próbálják elõidézni. Márpedig a csereháti épület létrehozásánál ez történt. Megerõsíti az a valós tény, ahogy december 8.-án a karhatalom segítségével foglalták el az épületet.
 
2. A csereháti épület létrehozásával, amely svájci segítséggel épült, szándékosan próbálják tönkretenni az addig csendesen és barátságosan együtt élõ közösséget, magyarok és románok közötti jó kapcsolatot.
 
3. Úgy éreztük, hogy a jelen kormány demokratikus, és mindannyiunkat, fõleg magyarokat lelkesedés töltött el iránta. Sajnos keményen csalódtunk.
 
4. Az erõszakos betelepítés egy létezõ egység megbontása, amelett a kormánykoalíció felborulásához vezet.
 
5. Kérjük a svájci magyar szervezeteket, szíveskedjenek felfigyelni és elítélni azon személyeket és szerveket, akik a segélyezésükkel népek nyugalmát feldúlják vagy elõsegítik azok megsemmisítését. Székelyudvarhelyen a Csereháton ez történt svájci segítséggel - Cirill Bürgel szervezetével.
 
6. Az ezredforduló elõtt három évvel az emberséges Európában, amikor a népek, nemzetek reménykednek egy jobb jövõben, és kérik az Istent, hogy megsegítsen, - mert mi római katolikusok ezt tesszük, - akkor az erõsebbek és gazdagabbak nem kaphatnak jogot arra, hogy másokat kitegyenek a megalázásnak és megsemmisítésnek. Bennünket székelyudvarhelyieket 1997-ben, a XX. század végén keményen megaláztak. Kérjük és követeljük az eset mielõbbi orvoslását és az Önök segítségét.
 
Tisztelettel:
 
Kovács Sándor
fõesperes
 
1997. december 10.

 

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra