CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
- Svájciak májusi látogatása Székelyudvarhelyen -
- Fotók -

A Székelyudvarhely számára elhíresült Cyrill Bürgel, a svájci Basel Hilft Egyesület elnöke, aki május közepén 30 tagú látogató-csoportot hozott a csereháti épülethez, hogy bizonyítson...
Habár a svájciak székelyudvarhelyi látogatását titokban próbálták tartani, valamint a csoport azt az utasítást kapta Cyrill Bürgeltõl, hogy Udvarhelyen senkivel se álljanak szóba, a rendõrséget belügyminiszteri utasításra rendelték ki az épülethez.
A látogatás alkalmával, melyrõl a székelyudvarhelyi önkormányzat az Internetes kapcsolatain értesült, a jelenlévõ rendõrség nem akarta az épülethez közel engedni a sajtó képviselõit. Végül csak sikerült nekik is közel jutni az iskolához, melyhez az is hozzájárult, hogy azért nem lehetett karhatalmi erõvel távol tartani Szász Jenõ székelyudvarhelyi polgármestert, valamint Kolumbán Gábort, a megyei önkormányzat elnökét sem.
Kolumbán Gábor, Hargita megye önkormányzati testületének elnöke, nemrég a román miniszterelnök, Radu Vasile tanácsosa lett. A funkció ellenére õ is napirenden van és napirenden tartja a csereháti kérdést. Információink szerint, a Vasile-kormány ismét foglalkozik a csereháti kérdéssel, egyelõre tájékozódási jelleggel. Az is kiszivárgott kormánykörökbõl, hogy feltehetõen június elsõ felében újabb hivatalos kormányküldöttség látogat Székelyudvarhelyre.
A svájci közel 30 tagú csoport látogatására tiltakozó jegyzéket fogalmazott meg Székelyudvarhely polgármestere, Szász Jenõ. A német nyelvû fogalmazványt, melynek fordításában segétkezett Galambos Gyula is, sikerült személyesen átadni a romániai utazáson/látogatáson résztvevõ svájciaknak annak ellenére, hogy ezt Cyrill Bürgel nem akarta.
A svájcból érkezõ látógatóknak végül sikerült átadni a tiltakozó jegyzéket. Információink szerint, a kezdeti idegenkedés a székelyudvarhelyi lépéstõl megváltozott a Svájcból érkezett csoport tagjai körében Gyergyószentmiklóson, ahol az ottani katolikus fõesperes német nyelvû, szimultán fordítással celebrált miséjén többek között a csereháti kisegítõ iskola ügyét is ismertette.

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra