CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-Tiltakozások-felhívások-
 
 
Nyílt levél Svájc polgáraihoz.

Tisztelt polgárok! Emlékezetem szerint 45-50 éve tanultam tisztelni Svájcot, a svájciakat. E nyílt levél megírásának eredeti oka a hála a svájciak adományozó szeretete iránt. Az iránt a humánus, és ugyanakkor evangéliumi cselekvõ magatartásért, amelyet tanúsítottak és gyakorolnak a más népek, kisebb-nagyobb közösségek célszerû megsegítésére.

E nyílt levél sürgetõ oka néhány súlyos kérdésünk.

1. Szeretnénk megismerni azokat a bázeli, vagy nem bázeli svájci polgárokat, akik a Bazel-Hilft Alapítványon keresztül a városunkban és környékén élõ fogyatékos gyermekek számára felépítendõ iskolára adományoztak.
 
2. Továbbá óhajtanánk, hogy az adományozók megvizsgálnák az adományukból felépített épületet, mivel idõközben megváltozott annak belsõ kiképzése.
 
3. Felvilágosítást várnánk arra nézve, hogy az építtetõ miért változtattak az eredeti céladományban meghatározott és az adományozáskor megnevezett épület rendeltetésén?
 
4. Szeretnénk ha megmagyaráznák az adományozó polgárok, hogy miért cseréltek képviseletet? A Basel Hilft Alapítványt miért cserélték fel az ARIS INDUSTRIE Rt.-vel?
 
5. Ha már felcserélték és minket errõl a döntésrõl - tudomásom szerint) nem tájékoztattak - ez utóbbit miért nem kötelezték a céladományozás tiszteletben tartására?
 
6. Tudnak-e az adományozó svájci polgárok arról, hogy az ARIS INDUSTRIE RT az épületet odaadományozta a Szeplõtelen Szív görög katolikus apácarendnek?
 
Ezekre a kérdéseinkre azért szeretnénk választ kapni, mert roppant súlyos helyzetbe került a városi tanácsunk és az egész városunk ország-világ elõtt. Most december 8.-án miniszteri, csendõri és rendõri kísérettel az apácák az épületet elfoglalták. Ezek az apácák megyénk határain kívülrõl jöttek.
 
A mi városunk és környéke a volt Udvarhely megye 98ooban magyar református, római katolikus és unitárius lakóssággal rendelkezik. E lakósságnak a fogyatékos gyermekei számára építendõ rehabilitációs iskolára és otthonra adományozták a svájci polgárok a pénzüket. Legalábbis induláskor a Basel Hilft Alapítvány erre a célra kérte a területet.
 
7. Ezek után mi lesz a mi fogyatékos gyermekeinkkel?
 
8. Ott Svájcban, saját országukban megtehetnének ilyet? PI. a Basel Hilft Alapítvány építtet ajándékba Genfnek egy hasonló épületet és megtölteti Locarno-i apácákkal. Megtehetnék a genfi önkormányzat és városi lakosság ellenére?
 
Tisztelt svájci polgárok! Várom, várjuk válaszukat a hatezer magyar református belvárosi egyházközség nevében, - az Emberi Jogok Napján!
 
 
Székelyudvarhely, 1997 december 10.
 
 
Geréb Attila,
református lelkipásztor

 

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra