CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-Tiltakozások-felhívások-
 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város
ÖNKORMÁNYZATA

 
FELHIVÁS

A svájci civil szervezeteket tömörítõ fedõszervezetek vezetõségéhez, és mindazokhoz, akik az üggyel kapcsolatos kérésünket támogatni tudják:

Székelyudvarhely lakossága, önkormányzata és Polgármesteri Hivatala kénytelen az Önök segítségét és támgotását kérni az udvarhelyi és környékbeli fogyatékos gyermekek számára épülõ, csereháti kisegítõ iskola elmérgesedett helyzetének orvoslása érdekében, ami már kormányszintû következményekkel is fenyeget, sõt a koalíció felbomlását is okozhatja.

Felhívásunkat kíséri egy részletes tájékoztató a csereháti eseményekrõl és történetérõl, és a legutóbbi (1997. december 8-9-i) fejleményekrõl, melyek során a román kormány közvetlen beavatkozásával és a karhatalmi erõk bevonásával sikerült beköltöztetni a Szeplõtelen Szív bukaresti, román görög-katolikus apácarendet a Csereháton még épülõ épületegyüttesébe. Az apácarend erõszakos beköltöztetését a helyi önkormányzat és a lakosság heves tiltakozása, valamint Victor Ciorbea kormányfõ személyes utasítása ellenére valósította meg REMUS OPRIS kormányfõtitkár. Az RMDSz elnökségének véleménye szerint, a tanügyi törvénytervezet szenátusi vitájának napján nem véletlenül került sor erre az akcióra, ez kitervelt és jólszervezett forgatókönyv alapján zajlott le, és a kormánykoalíció megbontására törekvõ akció része.

Elsõsorban Önök, mint svájci állampolgárok és ottani lakosok tudnak segíteni, hiszen a csereháti iskola problémáját egy svájci, Basel Hilft nevet viselõ szervezet okozta azzal, hogy olyan, karitatív kezdeményezésnek álcázott támogatást 'nyújtott', mely konfesszionális és etnikai zavargásokat kelt. A csereháti kisegítõ iskolát a bukaresti székhelyû görög-katolikus apácarendnek ajándékozta olymódon, hogy megszegett minden írott és íratlan egyezséget a helyi és megyei önkormányzattal.

Segélykérésünk megkésett, de mindeddig reménykedtünk abban, hogy Romániában tényleg demokratikusan és törvényesen lehet érvényesíteni az lakossági és önkormányzati jogokat. Ugyanakkor abban is nagyon bíztunk, hogy a svájci székhelyû Basel Hilft és Baselland Hilft szervezettel, melyeket Cyrill Bürgel, román származású svájci állampolgár képvisel, meg tudjuk értetni, hogy szándékunk az adomány eredeti rendeltetésének megõrzése, de ugyanakkor a helyi és közösségi érdekek megvédése is.

Bíztunk abban is, hogy a svájci Basel Hilft szervezet valós segítõ szándékkal érkezett városunkba, és nem fogja vállalni annak következményeit, hogy Székelyudvarhelyen etnikai zavargásokat keltsen, erõszakos és meggondolatlan, Svájcot is kompromittáló tevékenységével, megnyilvánulásaival. Az utóbbi napok történései, valamint a Basel Hilft elutasító magatartása miatt a következõkben kérünk mihamarabbi segítséget mindazoktól, akik ezt tehetik:

l. A svájci média bevonása és tájékoztatása, mert megítélésünk szerint, Svájc lakosságának is joga van valós képet megismerni arról, hogy mihez vezethet egy karitatív fedõnév alatt kezdeményezett politikai és betelepítési kísérlet ma Romániában.
 
2. Alakuljon egy svájci Csereháti Bizottság, mely a csereháti iskola ügyének megoldása érdekében a svájci teendõket hangolná össze, és állandó kapcsolatot tartana a székelyudvarhelyi bizottsággal
 
3. Egy svájci tüntetés megszervezésének elõkészítése e bizottság segítségével.
 
4. Megkeresni azokat a jogi lehetõségeket, melyekkel eljárást vagy kivizsgálást lehet kezdeményezni Cyrill Bürgel és/vagy szervezete ellen, Svájcban.
 
 
A segítség és megértés reményében, köszönettel:
 
 
Székelyudvarhelyi Csereháti Bizottság
 
 
Szõke László, elnök
 
 
1997. december 10.

 

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra