CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
Tisztelt Címzett! A székelyudvarhelyi önkormányzati testületének tervezett akcióprogramja a csereháti üggyel kapcsolatban:
 
 

1.) A nyugati magyarsággal fölvenni a kapcsolatot és mihamarabb tájékoztatni õket a csereháti ügyrõl, illetve a székelyudvarhelyi önkormányzat segélykéresérõl.
 
2.) Létrehozni, lehetõleg Svájcban egy "CSEREHÁTI BIZOTTSÁGOT", svájci magyarokból. Néhany neves svájci magyar személyiséget már megkerestünk ezzel a kérésünkkel. Visszajelzés egyelõre nem érkezett részükrõl.
 
3.) A svájci bizottság segítségével megkeresni azokat a svájci, nemzetközi fórumokat, ahol felül lehet vizsgálni/vizsgáltatni a Basel Hilft Egyesület elnökének, Cyrill Burgelnek a seglélyekkel kapcsolatos tevékenységét.
 
4.) Meghívni Basel önkormányzatának képviselõit Székelyudvarhelyre, hogy a helyszínen tájékozódhassanak a környékükrõl származó adományok okokzta feszültségekrõl, problémákról. ('98. január 5-e után esedékes a meghívás!).
 
5.) Egy kiadvány megjelentetése a Csereháton történtekrõl, a kezdetektõl napjainkig,több nyelven.
 
 
Mit tudunk Cyrill Bürgel-rõl, a Basel Hilft Egyesület elnökérõl, illetve bukaresti üzlettársáról, Aristide Roibu-ról, aki az épületet kivitelezõ ARIS INDUSTRIE Rt. ügyvezetõje:
 
1.) Cyrill Bürgel Romániából elszármazott, román nemzetiségû svájci állampolgár.
 
2.) Cyrill Bürgel nyugdíjazásáig a Basel-i bankszakmában dolgozott eléggé magas funkcióban. Bürgelnek családi szálakon nagyon jó és befolyásos kapcsolatai vannak a svájci gyógyszeriparban.
 
3.) Cyrill Bürgel üzleti kapcsolatban van Aristide Roibu-val; az OMEGA PRODINVEST részvnéytársaságban részvényes, mint a VELINVEST svájci cég ügyvezetõje. Az OMEGA PRODINVEST vette át egy idõ után a csereháti épulet finanszírozását.
 
4.) Aristide Roibu 1989 elõtt a Szekuritate külügyi osztályán dolgozott.
 
5.) Aristide Roibu annak a Romániában szolgálatot teljesítõ svájci nagykövetnek volt a gazdasági tanácsadója, akit a svájci kormány kénytelen volt visszahívni Romániából botrányos ügyei miatt.
 
 
Felvetõdik néhany kérdés, melyekre bizonyítékokat kellene találni:
 
1.) Milyen pénzeket fordítottak és mennyit a székelyudvarhelyi csereháti épületre?  
2.) Kinek mennyi haszna származott az átutalásokból? Vajon nem pénzmosásról van-e szó?
3.) Miért nem lehet megtudni a svájci adományozók névsorát? (Cyrill Bürgel ebben abszolút nem hajlandó segíteni!)
Megjegyzes: Ezeket az észrevételeket természetesen tudattuk a kormányfõtitkárral, az RMDSz csúcsvezetésével, sõt a Hargita megyei rendõrkapitányság vezetõjével, valamint a megyei Korrupciós Bizotsággal is. Eredmény vagy kivizsgálás elindításáról semmi hír.
 
 
A székelyudvarhelyi önkormányzat félelmei:
 
1.) Mi lesz a helyi és környékbeli fogyatékos gyermekek sorsa, ha õk nem kaphatnak helyet a kisegíto iskolában?
 
2.) Hogyan oldódik meg az iskolábol kikerülõ árvák szociális kérdése Székelyudvarhelyen, hiszen az épület kapacitása évente 100 nagykorú árva kibocsátására alkalmas?
 
3.) Hogyan alakul Székelyudvarhely nemzetiségi összetétele, ha évente 100 román anyanyelvû árvát kell elhelyezni a városban? (Hiszen a Szeplõtelen Szív Kongregáció, valamint a Basel Hilft Egyesület elsõsorban román vidékekrõl akar árvákat Székelyudvarhelyre hozni!)
 
A fentiek azok a kérdések, melyekre az udvarhelyi önkormányzat keresi a választ.
 
A válaszok közös megkeresésében kérünk segítséget.
 
Tisztelettel és köszönettel,
Szõke László
1998. január 2., Székelyudvarhely.

Megjegyzés: A hatékonyabb akcióprogram kidolgozásáért minden javaslatot szívesen látunk.

 
Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felghívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra