CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-1998. január 19. -
 
 

Svájcra koncentrál a székelyudvarhelyi önkormányzat
 

Az 1998. január 15-i önkormányzati ülésének is témája volt a Cserehát körül kialakult helyzet. A Csereháti Bizottság beszámolt az Internet-kampány eredményeirõl. A testület arról is dönött, hogy a következõ lépéseket Svájcban kell megtenni, amihez azoknak a támogatását veszi igénybe, akik ezt felajánlották a nyugaton élõ magyarok közül. A konkrét lépésekrõl diszkrét tájékoztatóban értesülhetnek majd az érintettek.
 
Egyeztetés az RMDSz csúcsvezetésével

1998. január 19-en a csíkszeredai Prefektúrán Cserehát-ügyben találkozott Markó Béla az RMDSz elnöke, Takács Csaba az RMDSz ügyvezetõ elnöke, Dézsy Zoltán prefektus/fõispán, valamint Szász Jenõ polgármester. A tárgyalások konkrét eredményeirõl egyelõre nincs a nyilvánosság számára hozzáférhetõ információ.
Hivatalos kapcsolatfelvétel Bazel vezetõségével

Svájci, Bazelben élõ magyarok segítségével sikerült megszerezni a bázeli tartományelnök nevét, címét és telefonszámait. A hivatalos kapcsolatfelvételt az bonyolítja, hogy február elsejével változik a bázeli tartományelnök személye: Ueli Fischer helyét Veronica Schaller veszi át. Döntés még nem született arról, hogy az önkormányzat bevárja-e a tisztségviselõ-váltást, vagy azonnal kiközli kapcsolatfelvételi szándékát.
Bürgel megerõsíti, hogy 1997 februárjában jegyezték be egyesületét
 

Ez azonban nem jelent törvénytelenséget - állítja levelében Cyrill Bürgel. A BASEL HILFT Egyesület elnöke szerint, '97-ben is csak azért kellett a cégbíróságon beíratnia a szervezetet, mert hivatalosan is megerõsített alárásjogot kellett szentesíteni. Ugyanakkor azt is elmondja Cyrill Bürgel, hogy nincs semmilyen kapcsolatban egy bizonyos "milánói román nemzetiségû adományozóval". Erre az adományozóra Eckstein Kovács Péter, az önkormányzat ügyvédje kérdezett rá.
Szerkeszti: Szõke László
1998. január 13., Székelyudvarhely.
 

 

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra