CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
1997. december 18


SAJTÓSZEMLE


Nem sikerült megállapodni Cserehátról

 
Foglalja össze véleményét a kolozsvári SZABADSÁG tudósítása a '97. december 15-i székelyudvarhelyi egyztetõ kerekasztaltárgyalásról, melyre a román Helsinki Bizottság, valamint a Pro Eyrópa Liga szervezésében került sor. "Szász Jenõ rövid nyilatkozatában azt mondotta a (román) televízióban, hogy az otthonba kerülõ fogyatékos gyerekek anyanyelvû oktatására és vallásának tiszteletben tartására és gyakorlására vonatkozólag egyetértés alakult ki, de abban nem sikerült megállapodni, hogy kik kerülnek majd az otthonba - ezért három hónapon belül újabb megbeszélésekre kerül sor." - írja a kolozsvári napilap. (SZABADSÁG, 1997. december 17.)

90 napon belül ismét találkoznak a Csereháti ügyben érdekelt felek

 
A Hargita Népe december 17-i számában számol be a román Helsinki Bizottság, valamint a Pro Európa Liga szervezésében lezajlott december 15-i kerekasztaltárgyalásról. Az írás közli az elfogadott szándéknyilatkozatot, melyben többek között arról állapodtak meg a felek, hogy függetlenül a csereháti épület tulajdonától, a kisegítõ iskola majdani lakóinak biztosítják az anyanyelvû oktatást, valamint az eredeti vallásuk gyakorlásához való jogukat. (HARGITA NÉPE, 1997. december 17.)

 
A helyi autonómia európai normái

Ezzel a címmel jelent meg írás a HARGITA NÉPE '97. december 17-i lapjának elsõ oldalán, Oláh-Gál Elvira tollából. A jegyzet szerzõje felteszi a kérdést, hogy egy város választott vezetõ testülete dönthet-e a helyi lakosság érdekeinek szellemében, vagy pedig az dönt, ha szükséges a karhatalom segítségével, aki az "úr" (a feudális "stãpân"), aki "otthon van". A cikkíró a ' 97. december 8-9-én, Székelyudvarhelyen lezajlott csereháti eseményeket elemzi az az Európa Tanács 1985-ben kidolgozott Helyi Önkormányzat Európai Chartájával. A Chartát természetesen Románia is elfogadta és aláírta. (HARGITA NÉPE, 1997. december 17.)
 

Kormányülés napirendjén a CSEREHÁT

1997. december 18-án reggel errõl számolt be híradásaiban a román közszolgálati radió. A hír szerint, a csütörtöki kormányülésen a Remus Opri által elõterjesztett beszámoló és tájékoztató került az ülés napirendjére. (RADIO ACTUALITÃÞI, 1997. december 18.)

Interneten elérhetõ a CSEREHÁT-ügy dokumentációja

...hozza elsõ oldalon a hetente kétszer megjelenõ UDVARHELYI HÍRADÓ. Az elsõsorban tájékoztató jelleggel megjelent elsõ oldalas kiemelés azt hangsúlyozza, hogy a helyi önkormányzatnak sikerült rövid idõ alatt elkészíteni a Cserehát Internetes változatát, ha csak egyelõre magyar nyelven is. (UDVARHELYI HÍRADÓ, 1997. december 18.)
 
 

A nemzetpolitika örök vadászmezõin

Ezzel a címmel közöl jegyzetet a ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ december 18-i számában Oláh István, a lap székelyudvarhelyi tudósítója. Az elmúlt napok sûrû csereháti eseményeit is átismétlõ írást így zárja a cikkíró: a csereháti ügy kapcsán a nacionálpolitika örök vadászmezõin találkozik (Remus) Opri, (Nicolae) Vãcãroiu és (George) Pruteanu. (ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ, 1997. december 18.)

 
 
Szerkeszti: Szõke László
1997. december 18., Székelyudvarhely.

 
 
Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra