CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
1997. december 16
 
 

Alapperek a marosvásárhelyi Bíróságon
 

Kedden, a marosvásárhelyi Bíróság január 13-ra halasztotta a Csereháttal kapcsolatos alappereket: a területbérbeadási szerzõdés, valamint az ARIS INDUSTRIE Rt. és a Szeplõtelen Szív görög-katolikus apácarend között létrejött ajándékozási szerzõdés megtámadását. Ugyancsak '98 elsõ hav'nak 13. napjára halasztották azt a pert is, melyben a csereháti épület építtetõje, valamint az apácarend kéri az iskola alatti terület telekkönyvi átirásának érvénytelenítését, mely azt bizonyítja, hogy a terület az önkormányzaté.

 
 
 
 
Nehéz tárgyalások román közvetítéssel
 

Hétfõn, '97. december 16-án este nyolc órakor, közös szándéknyilatkozat aláírásával álltak fel az asztaltól a Cserehát ügyében érdekelt felek: a városi önkormányzat és Szász Jenõ polgármester, a Szeplõtelen Szív Kongregáció, valamint az ARIS UNDUSTRIE Rt. képviselõi. A protokollt nem írta alá Cyrill Bürgel, a Basel Hilft Egyesület elnöke. A román Helsinki Bizottság, valamint a Pro Európa Liga szervezésében lezajlott egyeztetõ tárgyalás szándéknyilatkozatában arról született megállapodás, hogy a csereháti iskolába kerülõ gyerekek anyanyelven tanulhatnak, valamint gyakorolhatják vallásukat. A felek ugyanakkor aláírták azt is, hogy a szakmai- és kisegítõ személyzet Székelyudvarhelyrõl és környékérõl kerül ki. Újabb tárgyalásra 90 napon belül kerül sor.

 
 
 
 
Pruteanu szenátor Székelyudvarhelyen
 

A december 15-i kerekasztalra érkezett a hírhedt parasztpárti Pruteanu szenátor is, aki állítólag a Szeplõtelen Szív Kongregáció meghívására érkezett Székelyudvarhelyre. A kerekasztal szervezõi, a Pro Európa Liga nevében, Smaranda Enache zárt tárgyalást kezdeményezett, így kizárták mind a sajtót, mind Pruteanu szenátort a nyolc órás egyeztetésrõl. Pruteanu dühödt nyilatkozataiban mindezt Szász Jenõ polgármester számlájára írta, valamint egy késõ esti televíziómûsorban nácinak nevezte Székelyudvarhely polgármsterét. Mint ismeretes Pruteanu, karöltve román szélsõnacionalista elennzéki pártokkal, a tanügyi törvény módosításának a magyar nyelvû oktatás számára kedvezõ változtatások ellen agitál.

 
 
 
 
Televíziós vitamûsor témája a Cserehát
 

A bukaresti ANTENA 1 Televízió éjszakai vendége volt Verestóy Attila RMDSz-szenátor, valamint George Pruteanu parasztpárti szenátor. A heves vita során a mûsorban szót kapott a csereháti kérdésben Remus Opris kormányfõtitkár, valamint a szélsõnacionalista írásairól ismert Val Vâlcu újságíró is, a központi ADEVÃRUL napilap "csereháti szakértõje". A mûsorban, Verestóy szenátor kivételével, egyetlen olyan nézõ sem kapott szót, aki az udvarhelyiek mellett szólhatott volna. A Milliomosok éjszakája címû mûsort naponta közel három millióan kísérik figyelemmel.

 
 
 
 
A mérsékelt román nyelvû média székelyudvarhelyi látogatását kezdeményezi az udvarhelyi önkormányzat
 

A december 16-án, kedden sorrakerült önkormányzati ülésén egyetertett abban a testület, hogy egy-két héten belül két napos székelyudvarhelyi látogatásra invitálja az úgymond mérsékeltebb hangvételû román nyelvû média képviselõit. Egyelõre nem tisztázzódott a meghívás idõpontja.

 
 


 

 

SAJTÓSZEMLE


 

 
 
Megszûnik az udvarhelyi konfliktus, ha dolgozni kezd az apácarend...
 

... állítja Val Vâlcu, az ADEVÃRUL napilap "csereháti szakértõje". Errõl biztosítja az olvasókat Cyrill Bürgel is, a svájci Basel Hilft Egyesület elnöke is, a lapnak adott interjújában. A svájci szervezet vezetõje nyilvánosan is köszönetét fejezi ki Remus Opri kormányfõtitkárnak, amiért segített megoldani a konfliktust. Bürgel szerint, Svájcban is hasonlóan jár el a kormány, ha ingatlanfoglalással kapcsolatos kihágás történik. (ADEVÃRUL, 1997. december 16.)

 
 
 

Remus Opri-t beperelik...
 

...írja a CURIERUL címû napilap azt a több napos hírt osztja meg olvasóival, hogy az udvarhelyi önkormányzat Remus Opri perelését kezdeményezi a '97. december 8-9-i csereháti eljárása miatt. A CURIERUL napilap amellett, hogy a városi tanácsot elmarasztalja, elítéli a Magyarok Világszövetségének Csereháttal kapcsolatos tiltakozását, valamint az RMDSz Ügyvezetõ Elnökségének nyilatkozatát is, melyben Takács Csaba elítéli a kormányfõtitkár udvarhelyi akcióját. (CURIERUL, 1997. december 13-14.)

 
 
 

A parasztpárt feláldozza Pruteanu szenátort és Remus Opri kormányfõtitkárt...
 

...errõl közöl írást, pontosabban interjút Victor Ciorbea miniszterelnökkel a bukaresti ADEVÃRUL napilap, elsõ oldalon. A szerzõ információi szerint az RMDSz Ügyvezetõ Eelnöksége elítéli a '97. december 8-9-én történt csereháti eseményekért Remus Opri kormányfõtitkárt azzal vádolva õt, hogy politikai baklövés volt beavatkoznia a székelyudvarhelyi konfliktusba. Az RMDSz kérni fogja Remus Opri felelõsségre vonását - állítja az újságírónõ. RMDSz-en belüli pletykára hivatkozva arról is tud az ADEVÃRUL, hogy Pruteanu szenátor leváltását is kéri az RMDSz. - írja a lap elsõ oldalas cikkében. Victor Ciorbea miniszterelnök ezekkel a hiresztelésekkel kapcsolatban kitérõ választ adott az újságírónõnek. (ADEVÃRUL, 1997. december 13-14.)

 
 
 

Éjszakai suttogások a Csereháton, avagy az udvarhelyi intolerancia kulisszái mögött
 

Az ADEVÃRUL HARGHITEI december 16-i száma egész oldalas cikket közöl arról, hogy állítólag mik zajlottak '97. december 8-9-én a Csereháton. A Hargita megyei román nyelvû napilap többek között azt írja, hogy a 8-ról 9-re virradó éjszaka során, 20 fiatal diszkózott a csereháti épületben, ami miatt a görög-katolikus apácarend képviselõi kénytelenek voltak az éjszaka hidegét nyakukba venni, és autókban aludni. A hangulatjelentés arról is beszámol, hogy állítólag az udvarhelyiek 25.000 fõs tüntetéssel fenyegetõztek, de csak alig 50 helyit sikerült a gyülekezésre meggyõzni. A román nyelvû megyei lap ugyanakkor átveszi a HARGITA NÉPÉbõl azt, hogy legutóbbi ülésén a tanács arról döntött, hogy a testület akcióprogramot fogadott el, melynek során a világhálózaton ismerteti a Cserehát kérdésé, valamint pert kezdeményez Remus Opri kormányfõtitkár ellen. (ADEVÃRUL HARGHITEI, 1997. december 16.)

 
 
 

Pruteanu szenátort elûzték Székelyudvarhelyrõl...
 

Hozza olvasói tudomására az EVENIMENTUL ZILEI december 16-i számában. A különben tárgyilagos cikkben arról tájékoztat a cikkíró, hogy annak ellenére nem engedték be a kerekasztalra Pruteanut, hogy õ a Szeplõtelen Szív Kongregáció meghívására és képviseletében tartózkodott Székeludvarhelyen. (EVENIMENTUL ZOLEI, 1997. december 16)

 
 
 

Gabriel Andreescu és Smaranda Enache kitiltották Pruteanu szenátort és a román nyelvû sajtót
 

Dorin Suciu tollából jelent meg a román Helsinki Bizottság, valamint a Pro Európa Liga által szervezett, december 15-i kerekasztal, melyre Székelyudvarhelyen került sor. A bukaresti ADEVÃRULban megjelent írás természetesen azt emeli ki, hogy kitiltották a román nyelv harcosát Pruteanu szenátort, valamint a román nyelvû média képviselõit. Az újságíró bizarrnak nevezi a Pro Európa Liga és a Helsinki Bizottság közvetítõi szándékát a csereháti ügyben érintett felek között, hiszen Emil Constantinescu államelnök szerint, az utolsó szót a törvény kell kimondja. A cikk szerzõje ezért nem érti, hogy miért volt/van szükség a közvetítésre a felek között. (ADEVÃRUL, 1997. december 16.)

 
 
 

A Pro Európa Liga békés megoldást keresve közvetítõ szerepet vállalt a konfliktusban érintettek között
 

A HARGITA NÉPE december 16-i számában olvashatjuk azt a beszámolót, amely a Pro Európa Liga kezdeményezését, a december 15-i egyeztetõ kerekasztalt részletezi. A cikkíró kitér Pruteanu szenátor nyilatkozatára, amely szerint a szenátus tanügyi bizottságának elnöke beismeri, hogy hivatlanul, ám hivatalosan; azaz szenátorként és magánemberként óhajtott részt venni a beszélgetéseken. Ugyanitt olvasható a Megyei Tanács állásfoglalása is, valamint a romániai magyar történelmi egyházak vezetõinek nyílt levele, amelyet a görög-katolikus egyházi vezetõkhöz címeztek. (HARGITA NÉPE, 1997. december 16.)

 
 

 
 
Szerkeszti: Szõke László
1997. december 16., Székelyudvarhely.

 
 
Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra