CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-Friss hírek-
 
 

A marosvasárhelyi bírósági tárgyalást ismét elnapolták
 

1998. január 13-án három percet tartott a Cserehát-ügy alapperének tárgyalása, pontosobban az elnapolás idoklása. Az alapperek (területbérbeadási szerzõdés és az adományozási szerzõdés megtámadása!) tárgyalásának idõpontját '98. február 10-re halasztották azzal az indokkal, hogy az ARIS INDUSTRIE Rt. újonnan megfogadott marosvásárhelyi ügyvédjének nem volt ideje kellõképpen felkészülni az ügyre és dokumentálódni.
 
A polgármester elleni kivizsgálásnak még nincs hivatalos eredménye
 

A Hargita megyei ügyészség, mely a rendõrségtõl átvette Szász Jenõ polgármester ügyének kivizsgálását, egyelõre nem hozott nyilvánosságra semmilyen eredményt. A székélyudvarhelyi polgármester ellen az 1997. május 28-án, a Csereháton történtek miatt indítottak kivizsgálást erõszakra való felbújtás, valamint izgatás gyanújával. Az ügyészségi kivizsgálást Remus Opri kormányfõtitkár nyomására kezdeményezte a rendõrség, és a koncepciós perek rendõrségi vizsgálataihoz hasonlóan, rendkívül hamar került az ügy az ügyészségre. A kivizsgálás folyamán nem hallgattak ki egyetlen olyan tanút sem, mely a polgármester vallomását alátámaszthatta volna. Ez ellen maguk a potenciális tanúk is tiltakoztak a kivizsgálást vezetõ Rus ezredesnél, eredmény nélkül.
 
Önkormányzati ülés '98. január 15-én
 

A székélyudvarhelyi önkormányzati testület rendkívüli ülésére január 15-én 10 órától kerül sor. A tanácsülésen szó lesz a Cserehát-ügy aktuális akcióprogramjának véglegesítésérõl is és várhatóan a 21 képviselõ arról is dönt, hogy milyen akciókat kezdeményez nyugaton, elsõsorban Svájcban a csereháti ügy kapcsán.
 
Nagygalambfalva lakói is tiltakoznak
 

Levelet juttatott el a székélyudvarhelyi önkormányzat Csereháti Bizottságához Nagygalambfalva több mint 20 lakója. A tiltakozás mellett ugyanakkor azt is közlik, hogy a faluban 10 olyan hátrányos helyzetû gyermek van, akiknek helye lenne a csereháti kisegítõ iskolában, és erre nem igazán van kilátás. A levél a TILTAKOZÁSOK/FELHÍVÁSOK lapon olvasható.
 
Ismét sajtótéma a Cserehát
 

Román és magyarországi sajtó is foglalkozik ismét a Csereháttal. A bukaresti EVENIMENTUL ZILEI sorozatot indított a csereháti ügyrõl, viszonylag dokumentáltan, de az önkormányzatot elmarasztaló felhangokkal. A magyarországi MAGYAR HÍRLAP január 10-i számának 8. oldalán jelent meg az a riport, melynek készülésérõl már beszámoltunk a Cserehát honlap FRISS HÍREK lapján. A bõvebb cikkivonatok a SAJTÓSZEMLE lapon olvasható.
 
A Cserehát-ügy angol változata a honlapon
 

Végre elkészült a csereháti honlap alapdokumentumainak angol változata is, és felkerült az INTERNETre. A fordítás azonban még nem teljes, az üzenetek és tiltakozások kerülnek fel utoljára angolul a honlapra, de ez is napok kérdése.
 
Szerkeszti: Szõke László
1998. január 13., Székelyudvarhely.
 

 

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra