CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
- 1998 január 7. -
 
 

Magyar újságírók a Csereháton
 

A magyarországi MAGYAR HÍRLAP munkatársai jártak Székelyudvarhely január elsõ napjaiban. Az újságírók látogatási célja egy csereháti riport készítése volt. A munka során ellátogattak ancsereháti iskolához, ahol a rendõri igazoltatást követõen sem engedte be õket az épületbe Anca Drago, az itt-tartózkodó apácák vezetõje.
 
Tiltakozó levelek Emil Constantinescuhoz, a román elnökhöz
 

Angol nyelvû tiltakozó levelet intézett Emil Constantinescu román államelnökhöz több nyugaton élõ magyar. A felhívás bárki számára elérhetõ az INTERNETEen, és bárki csatlakozhat hozzá. Minden tiltakozó levél ugyanakkor eljut Bill Clinton, az amerikai külügyminiszterasszony és az amerikai kongresszus elektronikus postacímére is.
 
Bírósági tárgyalások Cserehát-ügyben január 13-án
 

1998. január 13-án kerül sor a csereháti ügy alappereinek tárgyalására a marosvásáhelyi Bíróságon. Két perre kerül sor ugyanaznap: a székelyudvarhelyi önkormányzat és az ARIS INDUSTRIE Rt. között a területbérbeadási szerzõdés megsemmisítése, valamint a Szeplõtelen Szív Kongregáció és az ARIS INDUSTRIE Rt. között létrejött ajándékozási szerzõdés megtámadása; ugyanakkor tárgyalni fogják az ARIS INDUSTRIE Rt. periratát is, melyben a vállalat megtámadta a csereháti épület alatti terület telekkönyvi átírását az udvarhelyi önkormányzat tulajdonába.
 
Svájci CSEREHÁTI BIZOTTSÁG
 

Mindeddig hárman jelentkeztek önszántukból, hogy részt vállalnának a svájci Csereháti Bizottság létrehozásában. A svájci bizottságnak az lenne a feladata, hogy az udvarhelyi bizottsággal történõ folyamatos kapcsolattartás mellett elõkészítse, megszervezze és kövesse azokat a tevékenységeket, melyeket Svájcban kell végezni az ügy megoldása érdekében.
 
Basel-i tüntetés
 

Vitát kezdeményezett az székelyudvarhelyi önkormányzat egy esetleges Basel-i tüntetés megszervezésérõl a magyar diaszpóra körében. Az udvarhelyi Csereháti Bizottság arra keresi a választ és a segítséget, hogy hogyan kellene megszervezni egy ilyen tüntetést és kivel ahhoz, hogy az eredmény lehetõleg az ügy javára fordíthassa a bázeli adományozókat, közvéleményt.
 
Szerkeszti: Szõke László
1998. január 7., Székelyudvarhely.
 

 

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra